Archieven: Tooltips

Feedback

Feedback is terugkoppeling aan iemand over het effect van zijn of haar gedrag of prestaties. Dit is waardevol om te ontvangen als je jezelf of je product wilt verbeteren. Feedback kun je positief of opbouwend formuleren. Positieve feedback helpt om bestaand gedrag te bekrachtigen of te bestendigen, opbouwende feedback helpt om gedrag te veranderen.

Competentie

Een competentie is een herkenbaar gedragspatroon dat zich gedurende langere tijd, regelmatig en onder verschillende omstandigheden herhaalt. Een competentie is een karakteristiek gedrag van een individu.

Feedback

Feedback is een terugkoppeling aan iemand over het effect van zijn of haar gedrag of prestaties. Dit is waardevol om te ontvangen als je jezelf wilt verbeteren. Feedback kun je positief of opbouwend formuleren. Positieve feedback helpt om bestaand gedrag te bekrachtigen of te bestendigen. Opbouwende feedback helpt om gedrag te veranderen.

Beoordelingscyclus

De standaard beoordelingscyclus kent (minstens) drie kerngesprekken. Een planningsgesprek gericht op de verwachtingen en doelstellingen voor het komende jaar. Daarnaast tenminste één functionerings- of voortgangsgesprek. Hierbij wordt tussentijds de voortgang  van het werk wordt besproken. En ter afsluiting een beoordelingsgesprek waarin de leidinggevende zijn oordeel geeft over het functioneren van de medewerker. Vaak wordt in …

Beoordelingscyclus Lees verder »

Functioneringsgesprek

Een functioneringsgesprek is een voortgangsgesprek waarbij tussentijds de voortgang van het werk wordt besproken. Er is sprake van tweerichtingsverkeer: oftewel de leidinggevende geeft aan wat hij van het functioneren vindt en de medewerker geeft zijn/haar mening. Zowel over het eigen functioneren als over de leidinggevende.  

Voortgangsgesprek

Ander woord voor functioneringsgesprek. De standaard beoordelingscyclus kent (minstens) drie kerngesprekken. Een planningsgesprek waarin de verwachtingen en doelstellingen voor het komende jaar worden besproken en gekoppeld aan de ontwikkelwensen van de medewerker en de nodige vaardigheden. Tenminste één functionerings- of voortgangsgesprek, waarbij tussentijds de voortgang van het werk wordt besproken. En het jaar wordt afgesloten …

Voortgangsgesprek Lees verder »

Beoordelingsgesprek

Een beoordelingsgesprek is een gesprek tussen jou en je leidinggevende. Hij/zij geeft zijn oordeel over jouw functioneren en de daarbij behorende beloning. Het is een ongelijkwaardig gesprek. Dat wil zeggen dat het alleen gaat om de mening van de werkgever en niet om die van jou.

>
Scroll naar top