Beoordelingscyclus

De standaard beoordelingscyclus kent (minstens) drie kerngesprekken. Een planningsgesprek gericht op de verwachtingen en doelstellingen voor het komende jaar. Daarnaast tenminste één functionerings- of voortgangsgesprek. Hierbij wordt tussentijds de voortgang  van het werk wordt besproken. En ter afsluiting een beoordelingsgesprek waarin de leidinggevende zijn oordeel geeft over het functioneren van de medewerker. Vaak wordt in dit gesprek ook de daarbij behorende beloning besproken. Deze standaard aanpak wordt in toenemende mate gezien als niet motiverend en dus pakken vele organisaties het anders aan.

>
Scroll naar top