Beoordeling komt niet eerlijk tot stand

13 dec 2017

Bron: pwnet.nl

Werknemers hebben gelijk als ze denken dat hun beoordeling niet eerlijk tot stand komt. De uitkomst van een beoordelingsgesprek is maar voor een klein deel gebaseerd op hun prestaties.

Dat concludeert organisatiepsycholoog Kilian Wawoe van de Vrije Universiteit Amsterdam in een langjarig onderzoek. Beoordelingsgesprekken kosten volgens Wawoe minstens een miljard euro en leveren niets op dan frustratie. De jaarlijkse evaluatie van werknemers door managers is demotiverend en heeft geen positief effect op de prestatie.

Doorlopende coaching

Wawoe deed de afgelopen zeven jaar onderzoek onder honderden managers en medewerkers. Hij pleit voor het afschaffen van het systeem en het beoordelingsgesprek te vervangen door ‘doorlopende coaching’. Deze begeleiding richt zich niet op het verleden, maar op de vraag hoe een werknemer beter in zijn/haar werk kan worden.

Beoordelingen niet eerlijk

Volgens Wawoe hebben medewerkers het gevoel dat beoordelingen niet eerlijk tot stand komen. “En dat gevoel is terecht. Het blijkt dat de beoordelingsscore die medewerkers krijgen maar voor een klein deel terug te voeren is op de prestatie”, aldus de psycholoog.

Achterhaalde doelstellingen

Vaak worden er doelstellingen in januari gesteld en in december wordt beoordeeld of de medewerker zijn doelstellingen heeft gehaald. “Het probleem is echter dat de doelstellingen vaak geen rekening houden met de complexiteit van het werk en bovendien in februari vaak al achterhaald zijn. Wat overblijft, is een gesprek over achterhaalde doelstellingen en niet over wat iemand het hele jaar gedaan heeft”, aldus de organisatiespecialist.

70 miljoen uur per jaar

Nederland telt zo’n 8,6 miljoen werknemers. Als die allemaal vier uur per jaar kwijt zijn aan het beoordelingsgesprek dan kost dit medewerkers en leidinggevende een kleine 70 miljoen uur op jaarbasis. Daarbij moeten personeelsafdelingen dit hele proces begeleiden en invoeren. “In totaal besteden we in Nederland ruim een miljard euro aan dit proces. Maar wat levert die investering op? Vooral frustratie”, stelt Wawoe.

>
Scroll naar top