Een goede leider staat open voor feedback op functioneren

29 november 2018

Bron: expert HR actueel

Hiërarchie is van alle tijden. Van oudsher krijgen medewerkers vooral feedback en kritiek van bovenaf. Maar hoe werkt het de andere kant op? Kan een medewerker zich ook kritisch uitlaten of opbouwende kritiek geven over zijn leidinggevende? In sommige bedrijven heerst zo’n open sfeer dat het mogelijk is, maar dat geldt zeker niet overal. Vandaar de stelling: Een goede leider staat open voor feedback op zijn of haar functioneren.

De stelling: ‘Een goede leider staat open voor feedback op zijn/haar functioneren.’ 


‘Iedereen zou open moeten staan voor feedback op zijn of haar functioneren’


Barbara Tan: EENS met de stelling
Drs. Barbara Tan is Chief HR & Financiën / partner bij het Amsterdamse marktonderzoeksbureau Ruigrok NetPanel. Ze werkte hier eerder als Office Manager en P&O Manager.

‘Het lijkt mij evident: iedereen zou open moeten staan voor feedback op zijn of haar functioneren. Een goede leider moet een duidelijke visie hebben en die goed kunnen overbrengen. Ik vind het logisch dat je daarbij ook moet openstaan voor feedback.Niet dat een leider bij het minste geringste van zijn koers moet afwijken maar openstaan voor ideeën van anderen is niet verkeerd. Die kunnen heel waardevol zijn. HR moet er mede voor zorgen dat er ruimte is tussen werkgever en werknemer om over en weer feedback te geven.’

‘Het hangt van de fase af waarin de leider en de organisatie zich bevinden’


Radhoud van Hal: DEELS EENS met de stelling
Drs. Radboud van Hal werkte lang voor Achmea en was daar onder meer CPO/directeur, maar is sinds kort managing director van de Human Capitol Group.

‘Het hangt van de fase af waarin de leider zich bevindt. Als de leider nog in een ontwikkelfase zit en het met name zelfkennis betreft, kan de leidinggevende aan een vertrouwde kring mensen – onder wie collega’s – om zich heen vragen om feedback over zijn of haar functioneren. Op het moment dat de leidinggevende verderop in zijn loopbaan zit, dan zou de leider deze zelfkennis al moeten hebben. In deze fase kan een leider beter tegenkracht zoeken om besluiten nog beter te kunnen maken. Dat kun je bijvoorbeeld doen middels een OR of door professionele vak-experts om je heen te verzamelen en met elkaar de dialoog aan te gaan. Als je daarin een sfeer van vertrouwen kunt bewerkstelligen, dan krijg je als vanzelf inhoudelijk feedback op je functionering en besluitvorming.’

[thrive_leads id='712']

‘De meeste leiders staan niet open voor alle soorten feedback’


Job Hoogendoorn:  KANTTEKENINGEN bij de stelling

Dr. Job Hoogendoorn is Partner bij Erasmus Research & Business Support (ERBS). Hiervoor was hij hoofddocent HRM en directeur van de Parttime Master Bedrijfskunde van de Rotterdam School of Management. Hij publiceerde boeken en artikelen over HRM, SHRM, HR Planning, talent management, MD, opleiding en ontwikkeling en medezeggenschap.

‘De stelling lijkt een open deur. Natuurlijk moet een leidinggevende openstaan voor 360-graden-feedback. Iemand die volgens zijn 360-graden-beoordelaars aan veel eisen voldoet of dat zelfs overstijgt, is een ‘goede leider’. Daarbij moet er door leidinggevenden wel kritisch met feedback worden omgegaan. Niet alle feedback is eenduidig, evenwichtig, consistent, terecht of bruikbaar. Lever jij feedback op het functioneren van de leidinggevende? Houd er dan rekening mee dat velen niet openstaan voor alle soorten feedback.

Medewerkers die kritische en krachtige feedback geven, merken dat mogelijk aan beloning of carrièrekansen. Er zit dus wel enig risico aan het geven van zulke feedback. Medewerkers die twijfelen of hun leidinggevende wel met feedback kan omgaan, kunnen zich hierin beter terughoudend opstellen. Wil HR graag dat er niet alleen top-down, maar ook bottom-up feedback wordt geleverd, dan kan HR bijdragen aan de ontwikkeling of exit van leidinggevenden, die niet goed met adequate feedback omgaan. Dat is een belangrijke bijdrage aan het verzorgen van een goed ontwikkelde vertrouwenscultuur, waarin angst wegens gegeven (ongewenste) feedback niet nodig is.’

>
Scroll naar top