Beoordelingsgesprekken werken niet meer!

Start met 360 graden feedback en laat je medewerkers groeien 

Jij wil toch ook:

Gemotiveerde medewerkers 

Gemotiveerde medewerkers die zelfstandig werken. 

Minder verloop van medewerkers

Geen duiventil maar een vaste kern waar nieuwelingen zich snel thuis voelen

Medewerkers beter begeleiden

Medewerkers die weten wat er van ze verwacht wordt en snel in hun kracht staan

Zeg vaarwel tegen het
'oude beoordelen'

“De standaard beoordelingscyclus met een planningsgesprek,  functionerings- en een beoordelingsgesprek wordt van bovenaf gestuurd en is veelal een papieren tijger. Het gevolg is dat iedereen er tegenop ziet, het wordt uitgesteld, slecht voorbereid en daardoor inhoudelijk weinig waarde heeft"

Verwelkom het
'nieuwe beoordelen'

“Het nieuwe beoordelen gaat uit van Continue feedback, tussen collega’s onderling en leidinggevende. De leidinggevende krijgt meer de rol van coach. Hij geeft zijn medewerkers meer verantwoordelijkheid en laat hen zelf ontdekken waar ze goed in zijn en welke talenten ze verder willen ontwikkelen.

Lees alles over onze feedback app

Deze faciliteert 'het nieuwe beoordelen' en meer ....  

De wereld om ons heen verandert

59%

Bron: 

onderzoeksbureau CEB

Beoordelingsgesprekken hebben geen impact

59% van de werknemers vindt dat de huidige beoordelingsgesprekken niet zorgt voor een betere prestatie.

22%

Bron: 

Trinet and Wakefield

Liever ziekmelden dan een beoordelingsgesprekken 

22% van de millenials meldt zich liever ziek dan aanwezig te zijn bij een traditioneel beoordelingsgesprek.

74%

Bron: 

Trinet and Wakefield

Geen idee hoe mijn leidinggevende over mij denkt

74% van de millenials heeft geen inzicht in de mening van hun managers en collega's over hoe ze presteren op het werk

Motiveer je mensen met een positieve feedbackcultuur

Extrinsieke motivatie werkt tijdelijk

Extrinsieke motivatie is motivatie van buitenaf. Dat wil zeggen dat medewerkers worden aangezet tot actie of in beweging komen door externe prikkels.

Intrinsieke motivatie werkt continu

Intrinsieke motivatie komt uit de medewerker zelf: het is datgene waarvoor hij/zij in beweging komt of waarvoor hij/zij in vuur en vlam raakt.

Intrinsieke motivatie ontstaat als 3 factoren op orde zijn:

COMPETENTIE

Feedback stimuleert geloof in eigen kunnen (competentie)

Een medewerker die regelmatig en op de juiste manier feedback ontvangt, hoeft niet te gissen naar wat goed gaat en wat beter kan. Hij of zij weet wat er verwacht wordt en of hij in de ogen van leidinggevende en collega’s aan die verwachtingen voldoet. En weet bovendien dat datgene wat hij doet, zinvol is en op welke manier het bijdraagt aan het doel van de organisatie. Uiteraard is hierbij cruciaal feedback op een juiste, voorspelbare manier te geven. En dat het om zaken gaat die concreet en toepasbaar zijn.

AUTONOMIE

Feedback stimuleert autonomie

Autonomie wordt gezien als één van de drie basisbehoeften van een mens en is te omschrijven als de vrijheid om zelf ons leven richting te geven. De mate waarin iemand autonomie ervaart, bepaalt voor een belangrijk deel het welbevinden. Dat heeft op zijn beurt een positieve invloed op prestaties, productiviteit, verloop en verzuim. Autonomie kun je in een werkomgeving stimuleren door niet strak te sturen, maar ruimte te geven om binnen kaders het werk zelf in te richten. En door niet te commanderen, maar te informeren hoe het gaat en te vragen of medewerkers nog hulp nodig hebben.

VERBONDENHEID

Feedback stimuleert verbondenheid 

Open en eerlijke feedback leidt ertoe dat mensen zich begrepen en gewaardeerd, erkend en verbonden voelen. Ook verbondenheid behoort tot de basisbehoeften van de mens. Mensen die zich verbonden voelen, ervaren meer steun en waardering, voelen zich zekerder en durven meer. Ze delen meer informatie en dragen sneller vanuit zichzelf bij aan een oplossing.

Medewerkers leren door feedback wat ze goed doen en op welke punten zij zichzelf kunnen verbeteren. Het stimuleert hen om dagelijks een beetje beter te worden. Feedback ontvangen is overigens een kunst op zich.

Lees onze blogs over feedback

Feedback: tips en tops
Tips voor het voortgangsgesprek

Feedback app als hulpmiddel

Steeds meer bedrijven starten met digitale hulpmiddelen om 'het geven van feedback' te verankeren als vast onderdeel in het dagelijkse werk

De voordelen van een feedback app

  • Geen éénmalige gesprekken maar continue feedback vragen en geven geeft inzicht in het actueel presteren van medewerkers
  • Meer zelfstandigheid en autonomie voor de medewerkers. Als manager 'beheer' je het proces in plaats van 'stuur'
  • De inhoud van de app stem je volledig af op je eigen organisatie waardoor de gehele organisatie werkt zoals jij dat wilt en op een eenduidige manier
>
Scroll naar top