Het nieuwe beoordelen, focus op ontwikkeling met een growth mindset

7 juni 2019 - Geschreven door: Jacco van den Berg

Bron: Van den Berg

Een van de kenmerken van Het Nieuwe Beoordelen is dienend leiderschap: de leidinggevende is op de achtergrond aanwezig als aanjager van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van zijn medewerkers. Voorwaarde is wel dat zowel medewerker als leidinggevende hun ‘fixed mindset’ verruilen voor een ‘growth mindset’.

Medewerkers met een gefixeerd denkkader (fixed mindset) kiezen eerder voor werk dat aantoont dat zij al iets kunnen. Omdat fouten maken voor hen en hun leidinggevende geen optie is, vermijden ze werkzaamheden waar zij minder in bedreven zijn. Resultaat en succes telt, niet de kans om iets (nieuws) te leren. Perfectionisme of faalangst overheersen en zijn de redenen om nieuwe ervaringen uit de weg te gaan.

Een leidinggevende met een fixed mindset neemt minder initiatief om zijn medewerkers te coachen en ze nemen sneller het roer over als het fout gaat. Zij stellen dat mensen zijn zoals ze zijn en dat capaciteiten vast staan.

[thrive_leads id='712']

GROWTH MINDSET

Daarentegen hebben leidinggevenden met een growth mindset hebben de overtuiging dat de capaciteiten van mensen ontwikkelbaar zijn. Zij stimuleren de ontwikkeling van hun medewerkers, merken een eventuele vooruitgang beter op en spotten zo eerder talentvolle medewerkers. Ze gebruiken hun mindset ook bij feedback-, (loopbaan)coach-, jobcrafings- en/of POP-gesprekken, omdat ze overtuigd zijn dat de persoonlijke en professionele kwaliteiten van medewerkers ontwikkelbaar zijn. Deze positieve insteek met betrekking tot ontwikkeling geldt natuurlijk ook voor medewerkers! Medewerkers met een growth mindset kiezen vaker voor iets nieuws en verlaten hun comfortzone. Zij gaan het avontuur aan en spannen zich in het maximale uit zichzelf te halen. Falen hoort ook bij dit proces. Dat betekent niets meer, maar ook niet minder, dan dat de medewerker nog meer moet ‘oefenen’.

THE RAIN IN SPAIN FALLS MAINLY ON THE PLAIN

In het beroemde toneelstuk ‘Pygmalion’ van George Bernard Shaw had professor Henry Higgins hoge verwachtingen over de ontwikkeling van Eliza Doolittle, het ‘plat pratende’ bloemenmeisje uit een achterstandswijk. ‘Ik laat haar binnen drie maanden spreken als een hertogin,’ sprak hij uit. Het meisje glom, maar zijn omstanders lachten in hun vuistje. Toch had het bloemenmeisje zich binnen drie maanden ontwikkeld tot een welbeschaafde en welbespraakte jongedame die, getooid met een mooie hoed, de paardenraces van Ascot bezocht.

U kent ongetwijfeld het fenomeen van de self fulfilling prophecy. Onderzoek leert dat men daar nauwelijks gebruik van maakt. Wist u dat personen slechts de helft aanspreken van hetgeen zij werkelijk in hun mars hebben? Henry Higgins had hoge verwachtingen van het bloemenmeisje. De verwachting die hij van de ander had, staat bekend als het pygmalion-effect. Op haar beurt ging het meisje in zichzelf geloven en sprak, bij haarzelf onbekende, talenten aan. Een intens geloof in zichzelf, haar eigenzelfverwachting, was uiteindelijk de drijfveer die haar in staat stelde de hoogste adellijke toppen te bereiken (het Galatea-effect). Dit voorbeeld maakt duidelijk dat beide effecten elkaar kunnen versterken.

DRIE TIPS OM GROWTH MINDSET TE ONTWIKKELEN:

1. Vier succes!

Laat medewerkers succes hebben. Op deze wijze wordt leren en ontwikkelen leuker, medewerkers raken meer betrokken en hun zelfvertrouwen stijgt. Succes creëert succes.

2. Creëer een risico-vrije leeromgeving

In het boek ‘Fouten maken moet’ breekt Remko van der Drift een lans om een klimaat te creëren waarin medewerkers fouten als leermomenten (kunnen) zien. In zo’n werkomgeving hebben medewerkers geen angst om afgerekend te worden. Zij prijzen zich gelukkig met een (coachende) leidinggevende die blij is als zij zeggen iets niet te weten en/of te kunnen en daardoor iets niet goed hebben gedaan.

3. Geef feedback op het proces

Al langer is bekend dat feedback geven op het proces waardevoller is in vergelijking met het eindresultaat. Vergeet daarbij niet dat complimenten minstens zo belangrijk zijn als verbeterpunten!

>
Scroll naar top